Usos

cliqueu la imatge per descarregar el document en PDF

L’objectiu és aconseguir un espai obert a les entitats i persones del barri per solucionar les mancances d’espai que tenen actualment.

El primer pas per a dur a terme un procés participatiu i mantenir un primer contacte i sondeig ha estat realitzar una enquesta que s’ha enviat a tot tipus d’entitats, des d’associacions registrades, assemblees, col·lectius, cooperatives, federacions… que treballen al barri. Aquesta enquesta  i el contacte personal durant els tallers ha servit per fer sortir a la superfície la manca d’espai que tenen. Aquelles entitats que desitgin participar-hi encara estan a temps d’enviar-la al Grup de Treball. A continuació us presentem les primeres conclusions:

Espais que s’utilitzen actualment

 • Casal Independentista
 • Centre Social de Sants
 • Can Vies
 • Cotxeres de Sants
 • Casinet de Sants
 • Parròquia de Sant Medir
 • Escoles

Degut a la forta pujada dels lloguers dels últims anys moltes entitats han hagut de refugiar-se en els locals d’altres entitats o cases okupes, creant una gran situació d’inestabilitat. En el cas dels centres okupats degut a l’incertesa de no saber quan es produirà el desallotjament, i en altres casos com el Centre Social de Sants depenent de la voluntat del Bisbat de Barcelona que és qui els hi cedeix el local. De la mateixa manera utilitzen puntualment altres instal·lacions propietat de l’Esglèsia com la Parròquia de Sant Medir o escoles religioses. En el primer cas la majoria dels anys hi ha hagut entesa i la cessió ha estat gratuïta, però en el segon es queixen d’un control ideològic, taxes abusives i, en tots dos espais ,dependència dels calendaris propis i condicions no sempre adequades. També fan ús dels equipaments municipals com el Casinet i Cotxeres de Sants. Aquestes instal·lacions presenten diferents problemàtiques:

 • el seu ús comercial passa per davant del deles entitats, així quan un promotor privat lloga la sala deixa fora a les associacions que el vulguin utilitzar
 • la seva gestió complica la seva utilització, ja que cal pagar a personal que el gestioni, controli,… obligant a les entitats a pagar-ne les hores extres i limitantla seva activitat a uns certs horaris
 • les seves instal·lacions no abarquen totes les necessitats, com poden ser sales per a activitats culturals de petit format o sales de reunions, treball, arxiu,…

Com a conclusions de les necessitats extretes del’enquesta es poden agrupar en quatre conceptes:

 • reunions: cada dia pot ser que es reuneixinal barri fins a sis comissions, grups de treball, assemblees,…En la majoria de casos han de fer-ho en espaisd’altres entitats o en locals privats
 • emmagatzematge: tots els col·lectius tenenmés o menys necessitats d’emmagatzematge. Desde les petites associacions que requereixen un petit arxivador a entitats que necessiten de grans espais amb característiques molt concretes, com pot ser el bestiari i la roba dels diables. També molt material d’ús puntual que en aquest moment cada entitat té o utilitza d’altres entitats, i que en aquest nou centre podria ser únic i compartit, com taules i cadires, material de cuina, barres…
 • activitats pròpies: les entitats requereixen d’espai per al seu normal desenvolupament: sales d’assaig, de reunió (anteriorment esmentat), cursos, esplais, biblioteca…
 • activitats puntuals: d’igual manera pràcticamentla totalitat de les entitats realitzen activitats puntuals fora d’aquelles que els són habituals, com potser conferències, festes, passis de cinema, representacions teatrals,…