Normatives urbanístiques

Plànol urbanístisc

D’aquest plànol s’extreuen les següents conclusions:

– la parcel·la està qualificada com a equipament de nova creació (clau 7b)

– la part de l’edifici que correspon a la cantonada Olzinelles/Altafulla està protegida (nivell C)

– està prevista l’obertura del carrer Maria Victòria fins a Olzinelles, afectant la finca del número 35 del mateix carrer, fet que generarà una nova façana i noves possibilitats a la sortida que té la parcel·la al carrer Maria Victòria, on actualment tan sols hi ha la sortida d’emergència de la Sala Bahia.